с. Сърнево, обл. Стара Загора, Жътва 2021г

ЦЕЛ НА ОПИТА:

Демонстриране на поведението на LG АМБАСАДОР спрямо конвенционален хибрид без ефективно усвояване на азот, както и проследяване на крайния ефект върху добива и нивото на стабилност и при оптималното азотно торене, и при понижена с 20% торова норма.

РЕЗУЛТАТ ПРИ ЖЪТВА:

Оптимална азотна норма = 100 kg N/ha, Не-оптимална = 80 kg N/ha
1-во торене: 19.02.2021г.

САТЕЛИТНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ВЕГЕТАЦИЯТА НА ПОЛЕТО:

Парцел 1: LG АМБАСАДОР оптимално N-торене
Парцел 2: LG АМБАСАДОР -20% N-торене

По-добър индекс на вегетацията при LG АМБАСАДОР

Парцел 3: КОНТРОЛА оптимално N-торене
Парцел 4: КОНТРОЛА -20% N-торене

(Отново) По-добър индекс на вегетацията при LG АМБАСАДОР, дори при не-оптимално торовнасяне.