КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОРТА И РЕШЕНИЯ, КОИТО ГЕНЕТИКАТА ДАВА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ.

След 3 години в системата за официално изпитване на ИАСАС, както и на собствени демонстрационни полета (изведени от Лимагрейн в цялата страна), през лятото на 2022г. LG АСТЕРИОН беше представен официално в България и на масови производствени полета.

лг-астерион-на-полето-ранна-пшеница-земеделие
В етапите на пролет LG АСТЕРИОН се  отличава с изключителна способност за изравняване на братята.

Целта, която е преследвана от селекционерите, е не формирането на максимален брой братя от всяко растение, а това те да бъдат много изравнени и с характеристики, които да не позволят да бъдат отхвърлени и енергията на растението да бъде похабена, в следствие на евентуално настъпили стресови условия.

До голяма степен в това се изразяват отличните възможности на сорта LG АСТЕРИОН да защити и реализира високия си потенциал за добив.

ЗДРАВЕН ПРОФИЛ

Отлично адаптиран за нашите географски ширини. Притежава висока толерантност на Жълта и Кафява ръжда, отличава се и с много добра защита срещу Септориоза, Брашнеста мана и болести по класа.

ХЛЕБОПЕКАРНИ КАЧЕСТВА

Категоризира се като средна по сила пшеница, като при съдържание на суров протеин от порядъка 11-13 формира съдържание на глутен 26 и повече.

РАНОЗРЕЛОСТ

LG АСТЕРИОН е ранен сорт пшеница, който се характеризира с малко по-късен цъфтеж и забавен старт напролет.

Това до голяма степен определя неговото позициониране, защото води и до по-различно поведение през вегетацията спрямо други ранни пшеници.

По-късно започва процесът на наливане на зърното, което е вид диверсификация в стопанството и гарантира покриването на още по-голям диапазон от възможни условия на средата.

В етапа на наливане и узряване на зърното, LG АСТЕРИОН се отличава с много бързо протичане на тези процеси, което намалява риска от влияние на неблагоприятни фактори и нарушаване на качеството на зърното, съответно и на добива.

астерион-пшеница-ранна-лимагрейн-сорт

Сортът притежава висок хектолитър и М1000, ясно изразена правоъгълна форма на класа, дори и във върха (а не цилиндрична), което осигурява повече на брой едри, уеднаквени зърна от единица площ.