Видео / Експертиза / ГЕНЕТИКА С ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТ (N-FLEX)

Споделете видеото

Проект на Лимагрейн и YARA България, посветен на ползата от модерните дигитални решения и съвременната генетика при оптимизирането на добивите в земеделските стопанства.


Описание на опита:
Сравняваме и коментираме поведението на конвенционален N-FLEX хибрид рапица LG АВИРОН (засят на 210 дка) и друг популярен хибрид, но не N-FLEX (30 дка).

Цел:
Да се покаже нагледно и през различни дигитални инструменти от една страна развитието на вегетацията на N-FLEX генетиката, а от друга – степента на усвояване на азота от същата тази генетика, като я сравняваме с поведението на друг изключително популярен, но не N-FLEX рапичен хибрид.

Използвани инструменти и платформи:
За проследяване на вегетацията – платформата AGRILITY (Лимагрейн)
За проследяване на степента на усвоения азот – платформата at.farm (YARA)

Резултатите са проследени успоредно и през двете платформи, като особено интересна е датата 4.април 2024 (непосредствено преди цъфтежа на рапицата), когато разликата в степнта на усвоения азот е повече от видна – 289 кг/ха срещу 190 кг/ха усвоен азот в полза на N-FLEX генетиката (LG АВИРОН).

Добив от жътва на LG АВИРОН: 404 кг/дка

Дата на жътва: 26 Юни 2024г.

Локация: с.Лозарево, обл. Бургас

свързани продукти

свързани видеклипове

свързани публикации

Рапична стъблена бълха Експертиза

Рапична стъблена бълха

Предизвикателство пред земеделците - увеличаващ се натиск от рапичната стъблена бълха. Вече над 4 млн. ха в Европа са засегнати в различна степен.

април 25, 2024