Видео / Новини / Нашите семена напълно отговарят на вашите нужди

Споделете видеото
Лимагрейн е селекционер с над 50 години опит в областта на земеделието.
Повече от 50 години компанията ни работи с и в интерес на земеделските призоводители, за да намери най-подходящите решения, за техните земи и климат и да осигури реколта генетически защитена от вредители и болести. Въз основа на нашата култура и ценности ние се стремим да бъдем компания, която е дълбоко ангажирана с генетичния прогрес, иновациите и зачитането на околната среда – от земята към живота. 🌱

свързани продукти

свързани видеклипове

свързани публикации

ВЛАГООТДАВАНЕТО: ключът към намаляване на разходите при царевицата Експертиза

ВЛАГООТДАВАНЕТО: ключът към намаляване на разходите при царевицата

Оптималното влагоотдаване е ключът към намаляване на разходите при царевицата. В статията ще разгледаме процеса на механично сушене, как би могъл той да бъде оптимизиран и от друга страна -  каквa генетиката предлага, като решение, което предоставя ползи на земеделския стопанин.

декември 15, 2022