Индекс на вегетацията измерен през платформата за сателитно наблюдение AGRILITY

Хибрид: LG КОНСТРУКТОР
Локация: с. Крумово градище, обл. Бургас
Сеитба: 5/09/2022
Площ на парцела: 910 дка

NDVI-INDEX-LG-CONSTRUCTOR-CL
индекс-на-развитие-на- вегетативната-маса-рапица-усвояване-на-азот-NDVI-INDEX
NDVI-INDEX-LG-CONSTRUCTOR-CL

LG КОНСТРУКТОР CL е хибрид с отличен първоначален старт и много добра зимоустойчивост.

С горния пример показваме възможностите и предимствата на добрата генетика в условия на късно поникване и развитие, когато рапицата е поставена на изпитания (особено такива, каквито наблюдавахме през сезон 2022/23 в района на югоизточна и централна южна България).

Скоро очаквайте ДОБИВИТЕ.