Индекс на вегетацията измерен през платформата за сателитно наблюдение AGRILITY

Хибрид: LG АМБАСАДОР
Локация: с. Хърсово, обл. Разград
Сеитба: 24/08/2022
Площ на парцела: 1 360 дка

индекс-на-развитиена вегетативната-маса-рапица-усвояване-на-азот
индекс-на-развитиена вегетативната-маса-рапица-усвояване-на-азот
индекс-на-развитиена вегетативната-маса-рапица-усвояване-на-азот

Сателитното проследяване на индекса на вегетация (INDVI Index) на LG АМБАСАДОР показва една от основните характеристики на хибрида – бързия първоначален старт в периода преди зимата (виж изменението от сн. с дата 7/10/2022 до сн. с дата 1/11/2022).

Натрупаната вегетативна маса дава 2 много важни предимства напролет:(виж сн. от 6/03 и сн. от 21/03/2023):

•           по-добро усвояване на наличния в почвата азот и запазването му

•           и по-малко повреди от неприятели (т.е. дружно възстановяване на вегетацията напролет)

Скоро очаквайте ДОБИВИТЕ.