Отлична пластичност и добивен потенциал

Предимства

 • ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
 • ОТЛИЧЕН ЗДРАВЕН ПРОФИЛ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОСНОВНИ ЛИСТНИ БОЛЕСТИ ПО ПШЕНИЦАТА:
  • Брашнеста мана
  • Жълта ръжда
  • Септориоза
 • ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ФУЗАРИУМ ПО КЛАСА
 • ХЛЕБНА ПШЕНИЦА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МНОГО ДОБРИ СТОЙНОСТИ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
 • ОТЛИЧНО АДАПТИРАН СОРТ ЗА УСЛОВИЯТА НА СТРАНАТА, С МНОГО ДОБРА ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ.
 • НЕ Е ФОТОЧУВСТВИТЕЛЕН, ИМА МНОГО ДОБРИ КОМПЕНСАТОРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА ВЕГЕТАЦИЯТА.

Основни характеристики:

Узряване:Средно ранно
Тип на класа:Безосилест
Височина:70-80 см
Маса на 1000 семена:Средна
Група по качество:Средна с повишена сила пшеница
Братене:Висока продуктивна братимост

Препоръки за отглеждане:

Райониране:Подходящ за широко райониране
Препоръки за засяване:Да се засява в нормални технологични срокове. Препоръчва се добър агрофон и балансирано хранене на растенията.
Сеитбена норма:550 к.с. на кв.метър
Свалете PDF