Технологии

Портфолиото LG предлага решения както за изхранването на хората и животните, така и продукти за промишлена преработка. Днес компанията създава изключително успешни продукти при всички основни култури: пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед , царевица, грах и фуражни култури.

Разнообразието при културите, което Limagrain предлага, е продиктувано от: агрономическите потребности на земеделските производители и по-специално от нуждата от ротация на културите, от целевите пазари на продукцията при отделните култури.

NFLEX означава ново поколение хибриди рапица в портфолиото на Лимагрейн, които доказано могат да усвояват азота по по-ефективен начин спрямо не-nflex генетиката.

Подробности ">

LGAN (Limagrain Animal Nutrition) е направление за силажна царевица, което комбинира добиви и качествени зоотехнически показатели.

Подробности ">

AGRILITY e комплексно технологично решение за земеделието, което позволява пълно проследяване на полетата с помоща на сателити и модели за вегетация, добиви и болести.

Подробности ">

STARCOVER е биостимулант, който увеличава растежа на корените и усвояването на фосфора. Позволява по-бърз старт на растенията и подобрява устойчивостта им към абиотичен стрес.

Подробности ">

SUNEO е технология за защита на добива от Синя китка при слънчогледа и в комбинация с технологиите Clearfield и Clearfield Plus води до по-добра рентабилност в дългосрочен план.

Подробности ">

HYDRANEO е патентована технология на Лимагрейн за управление на риска от засушаване при културата царевица.

Подробности ">