Технологии

Технологии

Портфолиото LG предлага решения както за изхранването на хората и животните, така и продукти за промишлена преработка. Днес компанията създава изключително успешни продукти при всички основни култури: пшеница, ечемик, рапица, слънчоглед , царевица, грах и фуражни култури.

Разнообразието при културите, което Limagrain предлага, е продиктувано от: агрономическите потребности на земеделските производители и по-специално от нуждата от ротация на културите, от целевите пазари на продукцията при отделните култури.

Suneo

SUNEO е технология за защита на добива от Синя китка при слънчогледа и в комбинация с технологиите Clearfield и Clearfield Plus води до по-добра рентабилност в дългосрочен план.

Подробности ">
LGAN

LGAN (Limagrain Animal Nutrition) е направление за силажна царевица, което комбинира добиви и качествени зоотехнически показатели.

Подробности ">
HYDRANEO

HYDRANEO е патентована технология на Лимагрейн за управление на риска от засушаване при културата царевица.

Подробности ">
N-FLEX рапица

NFLEX означава ново поколение хибриди рапица в портфолиото на Лимагрейн, които доказано могат да усвояват азота по по-ефективен начин спрямо не-nflex генетиката.

Подробности ">
Starcover Active

STARCOVER ACTIVE е биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Подробности ">