производство / История на компанията

Limagrain предоставя на земеделските производители по целия свят иновативни решения, основани на растителната генетика, които помагат на системите за селскостопанско производство да постигнат по-добри агрономически и екологични резултати.

Историята на компанията датира от 1942 г., когато местни производители на семена във Франция, създават изследователска база за разработване на сортове царевица. Логото „LG” се въвежда през 1985 г. и се идентифицира с новите марки и продукти на компанията. Нашата история е изградена върху успеха, предимствата и новаторската роля в развитието и подобряването на качеството на семената. Винаги сме били новатори и сме създавали стандарти. Фокусирани върху генетичния прогрес на растенията, ние отглеждаме, произвеждаме и интегрираме уникални вериги за зърнени култури. LG е символ на високи сертифицирани стандарти за качество.

Limagrain e земеделски кооператив, чието историческо седалище е в равнината Лиман в Централния френски масив. Специализирана в производството на семена и зърнени продукти, Limagrain е четвъртата по големина компания за семена в света с филиали в 56 държави. Компанията има почти 1 500 служители.

Въз основа на нашата култура и ценности ние се стремим да бъдем компания, която е дълбоко ангажирана с генетичния прогрес, иновациите и зачитането на околната среда.