научна дейност / технологии

Limagrain предоставя набор от комплексни технологични решения за земеделието. Чрез ефективните си методи, те предоставят качествата нужни на културите да достигнат своя потенциал, а на земеделските произовдители да постигнат очакваните добиви.

Технологии

Като многовидова компания за семена с присъствие в цял свят, LG се ангажира да посрещне земеделските предизвикателства на бъдещето: продоволствена сигурност и опазване на околната среда.

В услуга на земеделските производители ние се фокусираме върху иновациите в растенията, за да им дадем възможност да произвеждат повече и по-добре. Във всяка ситуация нашата цел е да предложим ефективни решения, които да са изгодни както за човека, така и за селското стопанство.

Иновации за бъдещето

Добивът често е на първо място за земеделския производител, както и за нашето развъждане, но напредъкът в селекцията означава много повече от добив. Става въпрос за здравето и устойчивостта на сортовете. Само здрави и силни растения могат да достигнат нивото на добив. Разбира се, растителната защита и торовете са част от успешното обработване на земята, но законовите правила и разпоредби налагат все повече ограничения върху химическите решения. Ние в Limagrain знаем това и инвестираме около 15% от оборота си в световен мащаб в научноизследователска, развойна и селекционна дейност.