Видео / Продукти / Масов посев N-FLEX Рапица LG AВИРОН I с.Лозарево, обл. Бургас

Споделете видеото

Добив 2024: Масов производствен посев в с. Лозарево, обл. Бургас.

Стопанство: АГРОСТИЛ 2015 ЕООД

Дата:26/06/2024г.

Предимства на конвенционален рапичен хибрид LG AВИРОН:

✅ N-FLEX хибрид с ефективно усвояване на азот

✅ Тройна генетическа устойчивост срещу Жълта вироза (TuYV), Фома, Разпукване на шушулките

✅Бърз първоначален старт

✅ Доказана толерантност на Синя китка¹

✅ Доказана толерантност на Рапична стъблена бълха²

¹Официален опит за развитие, проведен от Limagrain Europe съвместно АУ Пловдив (под ръководството на проф. Т. Тонев) и ЮРОФИНС България. Мониторингът обхваща периода 2018-2023г.

²Официален доклад на институт Terres Inovia, France.

свързани продукти

свързани видеклипове

свързани публикации

Рапична стъблена бълха Експертиза

Рапична стъблена бълха

Предизвикателство пред земеделците - увеличаващ се натиск от рапичната стъблена бълха. Вече над 4 млн. ха в Европа са засегнати в различна степен.

април 25, 2024