Видео / Продукти / LG ЗЕБРА I Фуражен ечемик

Споделете видеото

ЕЧЕМИК LG ЗЕБРА – ЕФЕКТЪТ ОТ ИЗОБИЛИЕТО Фуражен ечемик за рекордни добиви. Най- предпочитан фуражен ечемик в България по данни на Kynetec, сеитба 2022 г. Генетическа устойчвост на Жълто ечемичено вджуджаване (BYDV) и отлична толерантност на полягане.

свързани продукти

свързани видеклипове

свързани публикации