Видео / Жътви / Фуражен ечемик LG ЗЕБРА I Жътва 2023 гр. Бяла Слатина, обл. Враца

Споделете видеото

Споделяме с вас резултати от жътва 2023, масов посев на фуражен ечемик LG ЗЕБРА. Локация: гр. Бяла Слатина, обл. Враца.

свързани продукти

свързани видеклипове

свързани публикации

Силажна царевица и какво са LGAN хибридите? Болести

Силажна царевица и какво са LGAN хибридите?

Царевичният силаж заема основно място при изготвянето на дажби за изхранването на млечните и месодайните крави. Ключов момент е разбирането на основните качествени показатели, като скорбяла, сухо вещество, UFL, d-NDF.

юни 23, 2022