Видео / Интервю / N-FLEX Рапица LG Амбасадор стопанство Римекс Ойл ООД с. Хайредин, обл. Враца

Споделете видеото

Представяме конвенционална рапица LG Амбасадор на полетата на стопанство Римекс Ойл ООД с. Хайредин, обл. Враца.

Климатичните промени в местността Златия, водят до суха есен, което кара земеделските стопани внимателно да подбират рапицата, която засаждат. Качеството, което безспорно е от значение за тях, е бързият старт, който е способен да преодолее стреса.

Хибриди с генетика, която усвоява азота от почвата по максимално добър начин, става предпочитана в избора на земеделските стопани, защото води до постигане на добри резултати по време на жътва. Хибрида преодолява стреса и се държи отлично на полето, което е и определящо при избора на подходяща рапица.

Бъдещето принадлежи на N-FLEX поколението хибриди с надграден добивен потенциал и пълен здравен профил!

свързани продукти

свързани видеклипове

свързани публикации