промоции

Възползвайте се от текущите оферти

Специално предложение LG ЦАРЕВИЦА: сеитба 2023
Специално предложение LG ЦАРЕВИЦА: сеитба 2023 ">

Представяне на ново поколение царевица в технология HYDRANEO, с надграден добивен потенциал и устойчивост на засушаване

Специално предложение LG СЛЪНЧОГЛЕД: сеитба 2023
Специално предложение LG СЛЪНЧОГЛЕД: сеитба 2023 ">

Представяме слънчоглед с надграден добивен потенциал и генетическа устойчивост на мана и синя китка.