Промоции / Специално предложение LG РАПИЦА 2022

Направи своя избор на хибрид и доставчик навреме чрез новата платформа за онлайн поръчки на Лимагрейн, докато пиеш сутрешното си кафе. 222

I. Специално предложение Рапица 2022:

Купи минимум 10 торби LG рапица от следните хибриди: LG АВИРОН, LG АМБАСАДОР, LG АРХИТЕКТ, LG АРТЕМИС, LG АБСОЛЮТ, LG АНДЖЕЛИКО, LG АНИСТЪН, LG КОНСТРУКТОР CL, LG СЕСИЛИЯ CL, LG КОНРАД CL, LG КАРЛТЪН CL

и получи допълнително 1 торба или допълнителни 10% в торби за покупки от 10 до 200* торби рапица.
*Допълнителни торби не се изчисляват за закупени количества над 200 торби рапица.

Забележка:
– При калкулация на допълнителните торби важи правилото за закръгляне към по-малкото цяло число, например 2,9 допълнителни торби = 2 допълнителни торби.
– Отстъпката в натура се предоставя от вида на закупените хибриди до изчерпване на техните наличности.
В случай на невъзможност да се предостави отстъпка в натура от същия хибрид като закупения, допълнителните торби ще бъдат от друг продукт от същата култура.

II. Допълнителни условия:
Важи само за нов внос хибриди рапица, закупени през периода 01.07.2022 – 31.08.2022.

1. Хибриди, участващи в Специалното предложение**:
LG АВИРОН, LG АМБАСАДОР, LG АРХИТЕКТ, LG АРТЕМИС, LG АБСОЛЮТ, LG АНДЖЕЛИКО, LG АНИСТЪН, LG КОНСТРУКТОР CL, LG СЕСИЛИЯ CL, LG КОНРАД CL, LG КАРЛТЪН CL
** Предложението включва семена рапица, третирани с ЛУМИПОЗА. ЛУМИПОЗА е регистрирана търговска марка на Corteva Agriscience.


2. Срокове за участие в Специално предложение Рапица от търговска кампания 2022:
Срок за регистрация за участие в предложението: 03.05.2022 – 31.08.2022
Срок за закупуване и изпращане на документи, удостоверяващи покупката на семена: 1.07.2022 – 10.09.2022
Срок за получаване на допълнителни торби чрез дистрибутора: 1.07.2022 – 10.09.2022


III. Общи условия на промоцията:
1. Могат да вземат участие всички земеделски производители, които са закупили LG торби семена рапица в посочените по-горе срокове на Специално предложение Рапица 2022 на територията на Република България.
2. При закупуване на LG рапица земеделският производител има право да получи отстъпка в натура чрез дистрибуторската мрежа в страната*** под формата на допълнителен брой торби, изчислен като процент от броя закупени торби.
*** На сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg/order се намира списък на дистрибуторите, участващи в кампанията.
3. Няма ограничение в броя участия на един земеделски производител в промоцията, стига да са спазени условията за еднократна регистрация на минималното количество семена по отделните предложения. Едни и същи закупени торби рапица не могат да участват в повече от едно промоционално предложение.
4. Регистрация за участие в предложението става чрез попълване на Бланка за регистрация в Специално предложение Рапица 2022 чрез някоя от следните възможности:
1) Чрез дистрибуторската мрежа в страната
2) Чрез екипа на Лимагрейн в България
3) Чрез www.lgseeds.bg/order 
Срокът за подаване на Бланка за регистрация в Специално предложение Рапица 2022 е в периода 03.05.2022 – 31.08.2022.
5. Покупката на посоченото в Бланката за регистрация количество семена се удостоверява чрез копие на данъчна фактура или протокол за предаване на семената от склада на дистрибутора /експедиционна или складова бележка/.
6. Допълнителни торби се получават след предоставяне на дистрибутора, от който са закупени количествата, на копие на документите посочени в т. 5 и срещу подписан от земеделския производител приемо-предавателен протокол за получени допълнителни торби.
7. Допълнителни торби могат да се получат единствено от дистрибутора в страната, от който са закупени хибридите и при условие, че същият участва в кампанията на Лимагрейн. Списъкът на тези дистрибутори е обявен на сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg
8. Регистрация за участие в програмата може да се направи до 31.08.2022 или до по-ранното изчерпване на количествата торби, които земеделските производители могат да закупят от търговската мрежа на Република България.
9. С подписване на Бланка за регистрация в Специално предложение Рапица 2022 на Лимагрейн, всеки земеделски производител се съгласява, че е:
9.1. Запознат и приема условията за участие в промоцията на Лимагрейн;
9.2. Запознат с Правилата за обработване на лични данни, налични на гърба на тази бланка;
9.3. Регистрацията в промоцията на Лимагрейн се валидира след цялостно попълване на полетата на бланката за регистрация.
10. При нужда от допълнителна информация за Специално предложение Рапица 2022 може да се потърси контакт с регионалните представители на фирмата или Централния офис на Лимагрейн в София. Пълните условия на предложението можете да намерите на www.lgseeds.bg/order

II. Предложение Пшеница и Ечемик 2022:

Всички поръчки, изпратени през системата се изчисляват като 1 торба = 500 кг Пшеница или Ечемик

Сортове Пшеница (базови семена) с възможност за онлайн поръчка за сезон 2022г.:АВЕНЮ, LG АСТЕРИОН, АНАПУРНА, LG АПИЛКО, LG АБСАЛОН, ЕЪРБЪС, АЛХАМБРА, LG АРНОВА, LG АСКОНА, LG АРМСТРОНГ

Сортове Ечемик (базови семена) с възможност за онлайн поръчка за сезон 2022г.: LG ЗЕБРА, ЗАНЗИБАР, КАЛИПСО, КАЗАНОВА