Промоции / ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: LG СЛЪНЧОГЛЕД 2024

I. Видове предложения Слънчоглед:

СЛЪНЧОГЛЕД

 • Купи минимум 10 торби LG слънчоглед и получи допълнително 1 торба или допълнителни 10% в торби за покупки от 10 до 200* торби слънчоглед. Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG 50.797 CLP HOV, LHA62270/41 CLP  HOV, LG 50.779 SX HOV, LG 50.510, LG 54.78, LG 55.42 CL, LG 58.630 CL, LG 58.390 CL , LG 50.635 CLP, LG 50.635 CLP, LG 50.455 CLP, LG 50.550 CLP , LG 50.639 SX, LG 59.580 SX, LG 50.689 SX, LG 50.549 SX , LG 50.479 SX

*Допълнителните торби слънчоглед не се изчисляват за закупени количествата над 200 торби слънчоглед.

Забележка:

 • При калкулация на допълнителните торби важи правилото за закръгляне към по-малкото цяло число, например 2,9 допълнителни торби = 2 допълнителни торби.
 • Отстъпката в натура се предоставя от вида на закупените хибриди до изчерпване на техните наличности.

В случай на невъзможност да се предостави отстъпка в натура от същия хибрид като закупения, допълнителните торби ще бъдат от друг продукт от същата култура.

II. Допълнителни условия:

Важи само за нов внос хибриди слънчоглед, закупени през периода 1.12.2023 – 31.03.2024.

Срокове за участие в Специално предложение Царевица и Слънчоглед от търговска кампания 2023/2024 – ранни заявки:

* Срок за регистрация за участие в предложението: 18.09.2023 – 20.12.2023

* Срок за закупуване: до 31.03.2024

* Срок изпращане на документи, удостоверяващи покупката на семена: до 15.04.2024

* Срок за получаване на допълнителни торби чрез дистрибутора:  1.12.2023 – 15.04.2024

III. Общи условия на промоцията:

 1. Могат да вземат участие всички земеделски производители, които са закупили LG торби семена слънчоглед в посочените по-горе срокове на Специалното предложение Царевица и Слънчоглед 2023/2024 – ранни заявки, на територията на Република България.
 2. При закупуване на LG слънчоглед земеделският производител има право да получи отстъпка в натура чрез дистрибуторската мрежа в страната**** под формата на допълнителен брой торби, изчислен като процент от броя закупени торби.

**** На сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg се намира списък на дистрибуторите и поддистрибуторите, участващи в кампанията.

3. Няма ограничение в броя участия на един земеделски производител в промоцията, стига да са спазени условията за еднократна регистрация на минималното количество семена по отделните предложения. Едни и същи закупени торби царевица и слънчоглед не могат да участват в повече от едно промоционално предложение.

4. Регистрация за участие в предложението става чрез попълване на Бланка за регистрация чрез някоя от следните възможности:

 • Чрез дистрибуторската мрежа в страната
 • Чрез екипа на Лимагрейн в България
 • Чрез платформа за поръчки www.lgseeds.bg/order

Срокът за подаване на Бланка за регистрация е в периода 18.09.2023 – 20.12.2023.

5. Покупката на посоченото в Бланката за регистрация количество семена се удостоверява чрез копие на протокол за предаване на семената от склада на дистрибутора /експедиционна или складова бележка/.

6. Допълнителни торби се получават след предоставяне на дистрибутора, от който са закупени количествата, на копие на документите посочени в т. 5 и срещу подписан от земеделския производител и дистрибутора приемо-предавателен протокол за получени допълнителни торби.

7. Допълнителни торби могат да се получат единствено от дистрибутора в страната, от който са закупени хибридите и при условие, че същият участва в кампанията на Лимагрейн. Списъкът на тези дистрибутори е обявен на сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg

8. Регистрация за участие в програмата може да се направи до 20.12.2023г. или до по-ранното изчерпване на количествата торби, които земеделските производители могат да закупят от търговската мрежа на Република България

9. С подписване на Бланка за регистрация в Специално предложение Царевица и Слънчоглед 2023/2024 – ранни заявки на Лимагрейн, всеки земеделски производител се съгласява, че е:

 • Запознат и приема условията за участие в промоцията на Лимагрейн;
 • Запознат с Правилата за обработване на лични данни, налични на гърба на тази бланка;
 • Регистрацията в промоцията на Лимагрейн се валидира след цялостно попълване на полетата на бланката за регистрация.
 • При нужда от допълнителна информация за Специално предложение Царевица и Слънчоглед 2023/2024 – ранни заявки, може да се потърси контакт с регионалните представители на фирмата или офисите на Лимагрейн в страната. Пълните условия на предложението можете да намерите на www.lgseeds.bg

*Списък на дистрибутори и под-дистрибутори с активни профили в www.lgseeds.bg/order: АГРОДИМЕКС ООД, АГРОХИМИКАЛИ ООД, АГРОЗАЩИТА ООД, АГРОКРОП ВК ООД, АГРОСТИЛ ООД, АГРОРИЧ ЕООД, АГРОТАЙМ ЕООД, АГРАРИКА ЕООД, АСМ ЕООД, АСБО – АГРО ООД, ДИАГРО ЕООД, АКОРД ООД, АПОГЕЙ – 91 ООД, АГРОГАРД – С ООД, АГРОЕКИП ООД, АМС – АГРО ЕООД, АГРИВ – В ЕООД, БУЛАГРО АД, БАЛЕЯ ЕООД, БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД, ВМД КОНСУЛТ ЕООД, ГЕНЕРАЛ АГРОХИМИКАЛИ ООД, ЕСКАЛИБУР ЕООД, ЕТ 999 – ИВАЙЛО АСЕНОВ, ЕКОГЕЯ ВГ ЕООД, ИНСЕКТА ООД, ФИНМАРК КОМЕРСИАЛ ЕООД, Ф+С АГРО ООД, ФЛОРА – 62 ООД, М И М – АГРО ЕООД, МАРКТРЕЙД ООД, ПЕСТИЦИД ЕООД, СЕВАН ООД, ТЕРА-95 ООД, ТЕДИ ООД, ТЕРА ЕКО МС ООД.