Промоции / ПРОМОЦИОНАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: LG РАПИЦА 2024

I. Видове предложения:

РАПИЦА

 • Купи минимум 10 торби LG рапица от следните хибриди: LG АРМАДА, LG АФРОДИТА, LG АВИРОН, LG АМБАСАДОР, LG АРХИТЕКТ,  LG АБСОЛЮТ, LG КОНСТРУКТОР CL, LG КРИПТО CL, LG КАЛВИН CL

и получи допълнително 1 торба или допълнителни 10% в торби за покупки от 10 до 200* торби рапица.
*Допълнителни торби не се изчисляват за закупени количества над 200 торби рапица.

Забележка:

 • При калкулация на допълнителните торби важи правилото за закръгляне към по-малкото цяло число, например 2,9 допълнителни торби = 2 допълнителни торби.
 • Отстъпката в натура се предоставя от вида на закупените хибриди до изчерпване на техните наличности.

В случай на невъзможност да се предостави отстъпка в натура от същия хибрид като закупения, допълнителните торби ще бъдат от друг продукт от същата култура.

II. Допълнителни условия:

Важи само за нов внос хибриди рапица, закупени през периода 01.07.2024 – 15.09.2024.

1. Хибриди, участващи в промоционалното предложение**:
LG АРМАДА, LG АФРОДИТА, LG АВИРОН, LG АМБАСАДОР, LG АРХИТЕКТ,  LG АБСОЛЮТ, LG КОНСТРУКТОР CL, LG КРИПТО CL, LG КАЛВИН CL
** Предложението включва семена рапица, третирани с ЛУМИПОЗА.

2. Срокове за участие в Промоционално предложение Рапица от търговска кампания 2024:
* Срок за регистрация за участие в предложението: 07.05.2024 – 31.08.2024
* Срок за закупуване: до 15.09.2024
* Срок за изпращане на документи, удостоверяващи покупката на семена: до 30.09.2024
* Срок за получаване на допълнителни торби чрез дистрибутора: 1.07.2024 – 30.09.2024

III. Общи условия на промоцията:

 1. Могат да вземат участие всички земеделски производители, които са закупили LG торби семена рапица в посочените по-горе срокове на Промоционално предложение Рапица 2024 на територията на Република България.
 2. При закупуване на LG рапица земеделският производител има право да получи отстъпка в натура чрез дистрибуторската мрежа в страната*** под формата на допълнителен брой торби, изчислен като процент от броя

**** На сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg се намира списък на дистрибуторите и поддистрибуторите, участващи в кампанията.

3. Няма ограничение в броя участия на един земеделски производител в промоцията, стига да са спазени условията за еднократна регистрация на минималното количество семена по отделните предложения. Едни и същи закупени торби рапица не могат да участват в повече от едно промоционално предложение.

4. Регистрация за участие в предложението става чрез попълване на Бланка за регистрация в Промоционално предложение Рапица 2024 чрез някоя от следните възможности:

 • Чрез дистрибуторската мрежа в страната*
 • Чрез екипа на Лимагрейн в България
 • Чрез платформа за поръчки www.lgseeds.bg/order

Срокът за подаване на Бланка за регистрация в Промоционално предложение Рапица 2024 е в периода 07.05.2024 – 31.08.2024.

5. Покупката на посоченото в Бланката за регистрация количество семена се удостоверява чрез копие на данъчна фактура или протокол за предаване на семената от склада на дистрибутора /експедиционна или складова бележка/.

6. Допълнителни торби се получават след предоставяне на дистрибутора, от който са закупени количествата, на копие на документите посочени в т. 5 и срещу подписан от земеделския производител приемо-предавателен протокол за получени допълнителни торби.

7. Допълнителни торби могат да се получат единствено от дистрибутора в страната, от който са закупени хибридите и при условие, че същият участва в кампанията на Лимагрейн. Списъкът на тези дистрибутори е обявен на сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg

8. Регистрация за участие в програмата може да се направи до 31.08.2024 или до по-ранното изчерпване на количествата торби, които земеделските производители могат да закупят от търговската мрежа на Република България.

9. С подписване на Бланка за регистрация в Промоционално предложение Рапица 2024 на Лимагрейн, всеки земеделски производител се съгласява, че е:

 • Запознат и приема условията за участие в промоцията на Лимагрейн;
 • Запознат с Правилата за обработване на лични данни, налични на гърба на тази бланка;
 • Регистрацията в промоцията на Лимагрейн се валидира след цялостно попълване на полетата на бланката за регистрация.
 • При нужда от допълнителна информация за Промоционално предложение Рапица 2024 може да се потърси контакт с регионалните представители на фирмата или Централния офис на Лимагрейн в София. Пълните условия на предложението можете да намерите на www.lgseeds.bg

*Списък на дистрибутори и под-дистрибутори с активни профили в www.lgseeds.bg/order: АГРОДИМЕКС ООД, АГРОХИМИКАЛИ ООД, АГРОЗАЩИТА ООД, АГРОКРОП ВК ООД, АГРОСТИЛ ООД, АГРОРИЧ ЕООД, АГРОТАЙМ ЕООД, АГРАРИКА ЕООД, АСМ ЕООД, АСБО – АГРО ООД, ДИАГРО ЕООД, АКОРД ООД, АПОГЕЙ – 91 ООД, АГРОГАРД – С ООД, АГРОЕКИП ООД, АМС – АГРО ЕООД, АГРИВ – В ЕООД, БУЛАГРО АД, БАЛЕЯ ЕООД, БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД, ВМД КОНСУЛТ ЕООД, ГЕНЕРАЛ АГРОХИМИКАЛИ ООД, ЕСКАЛИБУР ЕООД, ЕТ 999 – ИВАЙЛО АСЕНОВ, ЕКОГЕЯ ВГ ЕООД, ИНСЕКТА ООД, ФИНМАРК КОМЕРСИАЛ ЕООД, Ф+С АГРО ООД, ФЛОРА – 62 ООД, М И М – АГРО ЕООД, МАРКТРЕЙД ООД, ПЕСТИЦИД ЕООД, СЕВАН ООД, ТЕРА-95 ООД, ТЕДИ ООД, ТЕРА ЕКО МС ООД.