Промоции / Представяне на N-flex Рапица LG АМБАСАДОР и LG АВИРОН

N-flex генетиката е най-доброто селекционно решение за постигане на:

  • По-добра производителност на азотното торене при рапицата
  • По-висока възвръщаемост на направените вложения
  • По-устойчиво производство на рапица
  • Положително повлиян баланс на емисии на парникови газове

Предвижданията са, че N-FLEX генетиката тепърва ще става все по-актуална тема за дискусия, предвид целите, които ЕС си поставя в стратегията „От фермата до трапезата“ и то още до 2030г.

Макар целите в тази стратегия (част от „Зелената сделка“) все още да са препоръчителни, през 2022 г. се очаква ЕК да ги обвърже с редица законодателни и други мерки в пряка зависимост с плащанията. Намаляването на употребата на торове е част от дискутираните мерки, като при обсъжданията дори се споменават конкретни проценти – поне 20% по-малко торове.

N-Flex не означава по-ниска торова норма, а по-ефективно усвояване на азот в случай на стрес – т.е. оптимизиране на разходите и подсигуряване на добива!

Първият N-flex хибрид рапица, който Лимагрейн предложи на земеделските производители в България през сеитбена кампания 2020г. беше LG Амбасадор. В последствие гамата беше допълнена от LG Авирон.

Специалното предложение за кампания 2022г. дава възможност и двата N-flex хибрида да бъдат заявени онлайн през нашата платформа за поръчки.

Предложението е за 10% допълнително под формата на торби рапица.

Важи до 31, август 2022г.