LZM 368/68 /LG 31.390/ ФАО 390 нов!

Хибрид за зърно

За широко райониране

 

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 370

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Бързо отдаване на влагата 
  • Висока маса на 1000 семена 
  • Бърз първоначален старт
  • Стейгрийн ефект

Основни характеристики

  • Растения: Високи, изравнени, добре облистени, със здраво стъбло
  • Кочани: Заложени на средна височина. Дълги, плътни, с много добро озърняване във върха
  • Брой редове в кочан: 18
  • Зърно: Средно едро зърно с добър хектолитър и висока маса на 1000 семена

ЗА ХИБРИДА

 

LZM 368/68 е нов средно ранен хибрид с отличен потенциал за добив и възможност да реализира максимума при интензивни условия на отглеждане. Хибрид с висококонкурентни резултати в група 300 по ФАО и стабилно представяне в цяла Европа. Притежава отличен първоначален старт и позволява сеитба в различни агротехнически срокове.

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчва се отглеждането на хибрида при добър агрофон, на почви с добро естествено плодородие и влагозадържане.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8000 растения за реколтиране при поливни условия