LG 31.390 ФАО 390 нов!

Хибрид за зърно

 

 

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 370

Група

Царевица

Тип

Предимства

 • Висок потенциал за добив
 • Висока стабилност в представянето
 • Бързо отдаване на влагата 
 • Висока маса на 1000 семена 
 • Бърз първоначален старт
 • Стейгрийн ефект
 • Необходима сума ефективни температури 
  • до цъфтеж – 879
  • до физиологична зрялост – 1723

Основни характеристики

 • Растения: Високи, изравнени, добре облистени, със здраво стъбло.
 • Кочани: Заложени на средна височина. Дълги, плътни, с много добро озърняване във върха.
 • Брой редове в кочан: 18
 • Брой зърна в ред: 36
 • Зърно: Средно едро зърно с добър хектолитър и висока маса на 1000 семена

ЗА ХИБРИДА

LG 31.390 е средно ранен хибрид с отличен потенциал за добив и много добра толерантност на засушаване Реализира максимума от потенциала си при интензивни условия на отглеждане, благодарение на отлични характеристики на кочаните и висока М1000 на семената. Показва висока коконкурентност в края на група 300 по ФАО и стабилно представяне в крайните резултати по години и локации. Притежава много добър здравен профил спрямо основните болести при царевицата. Притежава отличен първоначален старт и позволява сеитба в различни агротехнически срокове.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчва се за полета с добър потенциал, интензивни условия и характерни умерени засушавания, с цел получаване на максимални резултати.

Подходящ за отглеждане при неполивни условия в северна България, а при поливни условия и в южна България.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8000 растения за реколтиране при поливни условия