LG 59.580 SX

Хибрид, толерантен на хербицид Експрес™ СГ

За южна България

Хибрид

Хибрид за масло

Ранозрялост

Средно ранен хибрид

Тип

Express толерантен

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Много добра стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване

Основни характеристики

  • Височина на растението: Около 165 см при нормални условия
  • Пита: Едра, слабо изпъкнала пита с много семки в пита. Отлична озърненост.
  • Стъбло и листа: Средно дебели, здрави стъбла с големи листа
  • Семки: Черни, средно едри
  • Узряване: Средно ранно

ЗА ХИБРИДА

Хибрид с много добро представяне при средни и силни засушавания и силен температурен стрес. Много добре адаптиран към типичните за южна България условия – типове почви, ранни засушавания, екстензивни условия на отглеждане.

технологични препоръки

Да се избягват нарушен сеитбооборот. При високо интензивни условия и силен инфекциозен натиск може да се наложи химичен контрол на болестите.

Препоръчителна гъстота на отглеждане:

5800 растения за реколтиране