LG 59.580 SX

Хибрид, оптимизиран за Експрес™ хербицид

За южна България

Хибрид

Хибрид за масло

Ранозрялост

Средно ранен хибрид

Тип

Express толерантен

Предимства

 • Висок потенциал за добив
 • Отлична толерантност на засушаване
 • Високо маслено съдържание
 • Много добра толерантност на полягане
 • Много добра защита от мана
 • Толерантност на синя китка раси A-G
 • Толерантност на основни болести:
  • много добра ръжда, вертицилиум
  • добра на фома, фомпомсис, алтернария, макрофомина, склеротиния
  • средна на склеротиния

Основни характеристики

 • Височина на растението: 165-170 см
 • Пита: Едри, слабо изпъкнали пити с много семки в пита. Отлична озърненост.
 • Стъбло и листа: Растенията са добре облистени, стъблото е средно дебело и здраво, не се пречупва.
 • Семки: Черни, средно едри
 • Узряване: Средно ранно

ЗА ХИБРИДА

LG 59.580 SX е ранен до средно ранен хибрид отлично адаптиран за условията на южна България. Генетика работеща безотказно в райони с характерни тежки засушавания, температурен стрес и при всякакви почвени типове. Със силно конкурентно представяне при екстензивно производство.

технологични препоръки

Препоръчва се спазване на гъстотата на отглеждане. При интензивни условия и силен инфекциозен натиск може да се наложи химичен контрол на болестите.

Препоръчителна гъстота на отглеждане:

5800-6000 растения за реколтиране