LG 50.479 SX

Хибрид, толерантен на хербицид Експрес™ СГ

За широко райониране

Хибрид

Хибрид за масло

Ранозрялост

Средно ранен хибрид

Тип

Express толерантен

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Отлична стабилност в представянето
  • Отлична толерантност на засушаване
  • Високо маслено съдържание
  • Стоп Синя китка
  • Стоп Мана

Основни характеристики

  • Височина на растението: 170 – 175 см
  • Пита: Едри, полуприведени, изпъкнали пити. Голям брой семки и отлична озърненост в центъра.
  • Стъбло и листа: Растения със здрави стебла, с много добра устойчивост на полягане и пречупване.
  • Устойчивост на болести: Много добра толерантност на на фомопсис, макрофомина и алтернария. Добра толерантност на фома, склеротиния и вертицилиум.

ЗА ХИБРИДА

LG 50.479 SX е хибрид с отлични стопански качества. Притежава много висок потенциал за добив, много добро съдържание на масло. Хибридът поддържа постоянно и високо ниво на стабилност в представянето, благодарение на много добрия здравен статус и толерантност на засушаване и температурен стрес.

технологични препоръки

Препоръчва се отглеждане в условия на добър агрофон и балансирано хранене. Да се спазва препоръчителна гъстота на отглеждане.

Препоръчителна гъстота на отглеждане:

5800 – 6000 растения на декар за реколтиране