LG 31.558 ФАО 560 нов!

За силаж

Препоръчва се отглеждането му при поливни условия в цялата страна

Хибрид

Хибрид за силаж

Ранозрялост

ФАО 440

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Висока маса на 1000 семена 
  • Високо хектолитрово тегло
  • Отлично качество на силажа
  • Стейгрийн ефект

 

Основни характеристики

  • Растения: Високи, изравнени, с отлична облистеност и с много добър обем
  • Кочани: Едри, плътни, с добро озърняване във върха. Основен кочан заложен средно високо.
  • Брой редове в кочан: 16
  • Зърно: Едри зърна с висок хектолитър и маса на 1000 семена

ЗА ХИБРИДА

LG 31.558 е нов LGAN хибрид за силаж с отличен потенциал за добив на биомаса от единица площ и повишена усвояемост на фибрите (висок DINAG). Произведеният силаж е с отличен баланс на скорбяла и фибри и високо съдържание на сухо вещество. Висококонкурентен хибрид с отлична стабилност в представянето, реализиращ максимума от продуктивния си потенциал при интензивни условия на отглеждане.

Технологични препоръки

За постигане на високи резултати се препоръчва отглеждането на хибрида при добър агрофон, на почви с добро съдържание на органично вещество и влагозапасеност.

Препоръчителна сеитбена норма:

6200-6800 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8000 растения за реколтиране при поливни условия