LG 31.455/Lineade ФАО 450 нов!

За зърно

 

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 450

Група

Царевица

Тип

Предимства

 • Висок потенциал за добив
 • Висока стабилност в представянето
 • Толерантност на засушаване
 • Бързо отдаване на влагата
 • Висока маса на 1000 семена 
 • Виско хектолитрово тегло 
 • Необходима сума ефективни темпертури 
  • до цъфтеж – 918
  • до физиологична зрялост – 1890

Основни характеристики

 • Растения: Средно високи растения с много здраво стъбло, толерантни на пречупване.
 • Кочани: Обемисти, плътни, заложени на средна височина и много регулярно. Много добро озърняване във върха.
 • Брой редове в кочан: 16-18
 • Брой зърна в ред: 37
 • Зърно: Едри зърна с добро качество и висока М1000 на семената

ЗА ХИБРИДА

LG 31.455/ Lineade е хибрид с много висок продуктивен потенциал и отлични резултати при интензивни условия. HYDRANEO хибрид с потвърдено много добра сухоустойчивост и пластичност. Показва висока конкурентност и стабилност в представянето при различни почвено-климатични условия. Отлична толерантност на стъблено и кореново полягане, обусловена морфологично. Предлага много добър здравен профил, спрямо основни болести по стъблото и кочана, подпомагащ реализиране на максимални резултати.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчва се за отглеждането на хибрида на почви с добро съдържание на органично вещество и добра влагозапасеност, с цел получаване на максимални резултати.

Подходящ за отглеждане при неполивни условия в северна България. Препоръчва се отглеждането му в Южна България при поливни условия.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6000-6300 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8200 растения за реколтиране при поливни условия