LG 31.415/Invador ФАО 420 нов!

За зърно

 

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 420

Група

Царевица

Тип

Предимства

 • Висок потенциал за добив
 • Висока стабилност в представянето
 • Толерантност на засушаване
 • Бързо отдаване на влагата
 • Висока маса на 1000 семена 
 • Виско хектолитрово тегло 
 • Бърз първоначален старт 
 • Необходима сума ефективни темпертури 
  • до цъфтеж – 854
  • до физиологична зрялост – 1810

Основни характеристики

 • Растения: Средно високи растения с много здраво стъбло.
 • Кочани: Дълги, обемисти, много добре изравнени. Заложени средно високо и регулярно. Много добре озърнени във върха.
 • Брой редове в кочан: 18
 • Брой зърна в ред: 31
 • Зърно: Едро, плътно, с висока М1000 на семената и високо хектолитрово тегло

ЗА ХИБРИДА

LG 31.415/Invador е хибрид с отличен потенциал за добив и висока толерантност на засушаване. HYDRANEO хибрид с надеждно и ефективно поведение при почвено засушаване и температурен стрес. Предлага стабилност при различни агроклиматични условия, включително екстензивни. Притежава отличен първоначален старт и приспособеност към ранни срокове на сеитба. С отлична толерантност на стъблено и кореново полягане в комбинация с много добър здравен профил спрямо основни болести по царевицата.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчва се осигуряване на добър агрофон и отглеждане на полета с добър потенциал, с цел подпомагане на хибрида в представянето му.

За широко райониране при неполивни условия. Препоръчва се отглеждането на хибрида в южна България при поливни условия. Отличен избор за полета в райони на отглеждане със засушаване и характерен среден до силен температурен стрес. Целта е управление на риска от засушаване.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8200 растения за реколтиране при поливни условия