LG 31.377 ФАО 370

HYDRANEO

хибрид за зърно

 

 

Хибрид

Хибрид за зърно

Ранозрялост

ФАО 380

Група

Царевица

Тип

Предимства

 • Висок потенциал за добив
 • Отлична стабилност в представянето
 • Толерантност на засушаване
 • Бързо отдаване на влагата
 • Високо хектолитрово тегло
 • Стейгрийн ефект
 • Необходима сума ефективни температури
  • до цъфтеж – 932
  • до физиологична зрялост – 1751

Основни характеристики

 • Растения: Средно високи до високи, добре облистени, със здраво стъбло.
 • Кочани: Високо заложен, с отлична изравненост. Дълги, обемисти, много добре озърнени във върха.
 • Брой редове в кочан: 16-18
 • Брой зърна в ред: 38
 • Зърно: Средно едри зърна с много високо хектолитрово тегло и отлично качество.

ЗА ХИБРИДА

LG 3.377 е средно ранен хибрид с водещи агрономически характеристики и топ потенциал за добив, който реализира в широк спектър от условия на отглеждане. Демонстрира изключително стабилно поведение и конкурентни резултати при различни нива на добива във всички държави от Централна и Източна Европа. HYDRANEO хибрид с много добра толерантност на температурен стрес и почвено засушаване.

 

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Препоръчват се плодородни почви с добро съдържание на органично вещество и балансирано хранене.

Подходящ за широко райониране при неполивни условия в цяла България.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА СЕИТБЕНА НОРМА

6200-6500 растения за реколтиране при неполивни условия

7500-8200 растения за реколтиране при поливни условия