LG 30.709 ФАО 700 нов!

За силаж

Препоръчва се отглеждането му при поливни условия в цялата страна

Хибрид

Хибрид за силаж

Ранозрялост

ФАО 440

Група

Царевица

Тип

Предимства

  • Висок потенциал за добив
  • Висока маса на 1000 семена 
  • Високо хектолитрово тегло
  • Стейгрийн ефект

 

Основни характеристики

  • Растения: Много високи, с големи и широки листа и отличен обем
  • Кочани: Едри, дълги и плътни. Заложени средно високо. 
  • Брой редове в кочан: 18
  • Зърно: Зърно с добро качество

ЗА ХИБРИДА

LG 30.709 е много късен хибрид за производство на силаж с висок потенциал за добив на биомаса от единица площ и много добър рандеман при производство на биогаз. Хибридът успява да реализира в максимална степен продуктивността си при интензивни условия на отглеждане. Показва много добро качество на произведения силаж, с отличен баланс и високо съдържание на сухо вещество.

Технологични препоръки

Препоръчва се балансирано хранене и осигуряване на добър агрофон.

Препоръчителна сеитбена норма:

5500-5800 растения за реколтиране при неполивни условия

7200-7800 растения за реколтиране при поливни условия