LG АМБАСАДОР нов!

конвенционален хибрид

N-FLEX – по-ефективно усвояване на азота (N)

Хибрид

Зимна маслодайна рапица

Ранозрялост

Средно ранен хибрид

Група

Рапица

Тип

Предимства

         

 • N-FLEX хибрид с по-ефективно усвояване на азота
 • Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките
 • Генетическа устойчивост на Сухо стъблено гниене (Фома) чрез вграден RLM7 ген за устойчивост
 • Генетическа устойчивост на TuYV вироза
 • Отлична толерантност на синя китка
 • Много добра толерантност на полягане
 • Много добра зимоустойчивост

Основни характеристики

 • Средно ранен хибрид
 • Средно високи растения с впечатляващ хабитус и отличен потенциал за разклонения в долните етажи
 • Отличен първоначален старт и развитие през есенна вегетация, залагайки максимума от генетичния потенциал. Не проявява склонност към прерастване.

ЗА ХИБРИДА

Последна иновация в генетиката

LG Амбасадор е изключително продуктивен хибрид, представящ уникално съчетание от специални качества – по-ефективно усвояване на азота от почвата, устойчивост на Жълта вироза и устойчивост на разпукване на шушулките. 

 • Хибрид, представящ много висок потенциал за добив и съчетание от важни качества, като резултат от последните постижения в селекцията при рапицата.
 • Силен агрономически профил и добра пластичност, осигуряващи отлична стабилност в представянето по локации и години.
 • По-ефективно усвояване на азота, висококонкурентни резултати при различни нива на съдържание на азот в почвата.

Препоръчителна сеитбена норма: 45-50 кълняеми семена на кв.метър. Оптимална гъстота на посева: 35 РАСТЕНИЯ на кв.м