Отлични хлебопекарни качества и добивен потенциал

Предимства

  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • МНОГО ДОБЪР ЗДРАВЕН ПРОФИЛ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОСНОВНИ ЛИСТНИ БОЛЕСТИ ПО ПШЕНИЦАТА:
    • Брашнеста мана
    • Жълта ръжда
  • ОТЛИЧЕН ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВИСОКИ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ХЛЕБОПЕКАРНИТЕ КАЧЕСТВА (W-INDEX, ЧХС)
  • СТАБИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ ПО ЛОКАЦИИ И ПО ГОДИНИ
  • ВИСОКА КОНКУРЕНТНОСТ ПРИ ИНТЕНЗИВНИ УСЛОВИЯ И УМЕРЕНИ ЗАСУШАВАНИЯ ПРЕЗ ВЕГЕТАЦИЯТА
  • МНОГО ДОБРИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛАСА: ЕДРИ ЗЪРНА, С ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА

Основни характеристики:

Узряване:Ранно
Тип на класа:Осилест
Височина:70-80 см
Маса на 1000 семена:Средна
Група по качество:Силна пшеница
Братене:Висока продуктивна братимост

Препоръки за отглеждане:

Райониране:Подходящ за широко райониране
Препоръки за засяване:Препоръчва се засяване в оптимални агротехнически срокове, с възможност за добро есенно братене.
Сеитбена норма:550 к.с. на кв.метър
Свалете PDF