Ранен слънчоглед за масло и ядка

Предимства

  • МНОГО ДОБЪР ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • МНОГО ДОБРА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ МАНА
  • МНОГО ДОБРА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАСЛО 47-48%
  • ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛАГАНЕ

¹The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2022 BASF. All Rights Reserved.

²SUNEO е патентована технология на Лимагрейн за защита на добива, чрез уникално съчетаване на генетическа защита срещу паразита Синя китка и ефективен контрол на плевелите.

Здравен профил

Мана:Много добър профил
Синя китка:A-G
Фома:Много добра
Фомопсис:Добра
Ръжда:Средна
АлтернарияСредна
ВертицилиумДобра
МакрофоминаДобра
Склеротиния по коренаДобра
Склеротиния по питаСредна

Технически характеристики

Необходим брой растения/ дка за реколтиране:5800-6000
Височина на растението:170-175 см
Райониране:за широко райониране
Позиция на питата: полуприведена

Препоръки

Значителни отклонения в гъстотата на отглеждане са нежелателни. Препоръчва се отглеждане при добър агрофон и условия на балансирано хранене. Дава възможност за различни технологични срокове на сеитба.

Свалете PDF