Средно ранен слънчоглед за масло с толерантност към синя киткa

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • МНОГО ДОБРА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ СРЕЩУ МАНА
  • ОТЛИЧНА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАСЛО (48-49%) И ОЛИЕН (92%)
  • STAY GREEN ЕФЕКТ
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛЯГАНЕ

¹ЕКСПРЕС™ 50 СГ е регистрирана търговска марка на FMC Corporation или нейни други филиали.

Здравен профил

Мана:Много добър профил
Синя китка:A-G
Фома:Добра
Фомопсис:Добра
Ръжда:Добра
АлтернарияДобра
ВертицилиумОтлична
МакрофоминаМного добра
Склеротиния по коренаМного добра
Склеротиния по питаДобра

Технически характеристики

Необходим брой растения/ дка за реколтиране:5800-6000
Височина на растението:175-180 см
Райониране:за широко райониране
Позиция на питата: полуприведена

Препоръки

За постигане на максимални резултати хибрида изисква добър агрофон на отглеждане. Препоръчва се балансирано хранене и избягване на високи азотни торови норми. Стриктно да се спазва препоръчителната гъстота на отглеждане.

За постигане на максимален добивен потенциал на хибрида, да се спазват стриктно препоръките на FMC Corporation за прилагане на хербицида Експрес™ 50 СГ в препоръчаната фенофаза на културата и разделно от регистрираните вегетационни противожитни хербициди.

Свалете PDF