Средно ранен слънчогледов хибрид за масло

Предимства

  • МНОГО ДОБЪР ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ОТЛИЧНА ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ (ВКЛ. РАСИ 737 И 777)
  • МНОГО ДОБРА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ
  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАСЛО 47-48%
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛЯГАНЕ
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ

Здравен профил

Мана:Отличен профил (вкл. раси 737 и 777, установени като силно агресивни в България след 2019г.)
Синя китка:A-G
Фома:Добра
Фомопсис:Добра
Ръжда:Много добра
АлтернарияДобра
ВертицилиумСредна
МакрофоминаДобра
Склеротиния по коренаДобра
Склеротиния по питаДобра

Технически характеристики

Необходим брой растения/ дка за реколтиране:5800-6000
Височина на растението:170-175 см
Райониране:За широко райониране
Позиция на питата: Полуприведена

Препоръки

Препоръчва се осигуряване на добър агрофон и балансирано минерално хранене, изключващо  едностранчиво азотно торене. Да се избягват значителни отклонения от посочената гъстота на отглеждане.

За постигане на максимален добивен потенциал на хибрида, да се спазват стриктно препоръките на FMC Corporation за прилагане на хербицида Експрес™ 50 СГ в препоръчаната фенофаза на културата и разделно от регистрираните вегетационни противожитни хербициди.

¹ ЕКСПРЕС™ 50 СГ е регистрирана търговска марка на FMC Corporation или нейни други филиали.

Свалете PDF