Средно ранен слънчогледов хибрид за масло

Предимства

  • МНОГО ДОБЪР ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА СИНЯ КИТКА (A-G)
  • МНОГО ДОБРА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ПОТЕНЦИАЛ ЗА МАСЛО 48%
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ПОЛЯГАНЕ И ПРЕЧУПВАНЕ НА СТЪБЛОТО
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ

Здравен профил и толерантност на болести

Мана:Много добър профил
Синя китка:A-G
Фома:Добра
Фомопсис:Много добра
Ръжда:Добра
АлтернарияМного добра
ВертицилиумДобра
МакрофоминаМного добра
Склеротиния по коренаДобра
Склеротиния по питаДобра

Технически характеристики

Необходим брой растения/ дка за реколтиране:5800-6000
Височина на растението:Средно високи растения около 175-180 см
Райониране:За широко райониране. Приоритет северна България.
Позиция на питата: Полуприведена

Препоръки

Препоръчва се отглеждане на почви с добро естествено плодородие и създаване на добър агрофон. Препоръчва се придържане към посочената като оптимална гъстота на отглеждане. Да се избягва едностранчиво азотно торене..

За постигане на максимален добивен потенциал на хибрида, да се спазват стриктно препоръките на FMC Corporation за прилагане на хербицида Експрес™ 50 СГ в препоръчаната фенофаза на културата и разделно от регистрираните вегетационни противожитни хербициди.

¹ ЕКСПРЕС™ 50 СГ е регистрирана търговска марка на FMC Corporation или нейни други филиали.

Свалете PDF