Пивоварен ечемик с изключителен здравен профил

Предимства

 • ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
 • ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ЗДРАВЕН ПРОФИЛ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОСНОВНИ БОЛЕСТИ ПО ЕЧЕМИКА:
  • Генетическа устойчивост на мозайка по ечемика (BaMMV)
  • ГГенетическа устойчивост на мозаечен вирус тип 1 (BaYMV 1)
  • Кафява ръжда
  • Ринхоспориоза
 • С МНОГО ДОБРИ ТЕХНОЛОГИЧНИ КАЧЕСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МАЛЦ: ВКЛЮЧЕН Е В ПРЕПОРЪЧИТЕЛНАТА ЛИСТА НА ПИВОВАРИТЕ В ЕВРОПА. ОДОБРЕН ОТ СВМО ФРАНЦИЯ.
 • МНОГО ДОБРА АДАПТИВНОСТ КЪМ АГРОКЛИМАТИЧНИТЕ УСЛОВИЯ В СТРАНАТА. ОТЛИЧНА ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ.
 • ВИСОКОКОНКУРЕНТНО ПРЕДСТАВЯНЕ, ОБУСЛОВЕНО ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА КЛАСА И МНОГО ВИСОКАТА МАСА НА 1000

Основни характеристики:

Узряване:Средно ранно
Тип на класа:2 реден
Височина:около 80-90 см
Маса на 1000 семена:Много висока
Група по качество:Пивоварен
Братене:Висока продуктивна братимост

Препоръки за отглеждане:

Райониране:Подходящ за широко райониране
Препоръки за засяване:Препоръчва се отглеждане при висок агрофон и на почви с добро естествено плодородие.
Сеитбена норма:450 к.с. на кв.метър
Свалете PDF