Царевица за зърно. ФАО 480.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ (Старт +)
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА
  • ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • STAY GREEN

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Високи, с много добра облистеност и здраво стъбло.
Брой редове в кочан:18
Брой зърна в ред:40
Гъстота на отглеждане:Неполивно 5800-6000
Поливно 7200-7500
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: 970
До физиологична зрялост: 1957

Препоръки

Подходящ за отглеждане при неполивни условия в северна България, а при поливни условия в цялата страна.

За постигане на максимални резултати се препоръчва отглеждане при висок агрофон и на почви с добро съдържание на органично вещество.

Свалете PDF