Царевица за зърно. ФАО 420.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ (Старт +)
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА
  • ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Средно високи растения с много здраво стъбло.
Брой редове в кочан:18
Брой зърна в ред:32-34
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6200-6400
Поливно 7500-8200
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: 854
До физиологична зрялост: 1810

Препоръки

За широко райониране при неполивни условия. Препоръчва се отглеждането на хибрида в южна България при поливни условия. Отличен избор за полета в райони на отглеждане със засушаване и характерен среден до силен температурен стрес. Целта е управление на риска от засушаване.

Препоръчва се осигуряване на добър агрофон и отглеждане на полета с добър потенциал, с цел подпомагане на хибрида в представянето му.

Свалете PDF