Царевица за зърно. ФАО 370.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ
  • STAY GREEN

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Компактни, със здраво стъбло, добре облистени
Брой редове в кочан:16-18
Брой зърна в ред:32
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6200-6600
Поливно 7500-7800
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: 915
До физиологична зрялост: 1820

Препоръки

Подходящ за широко райониране при неполивни условия в цяла България..

Препоръчват се почви с добро естенствено плодороде и осигуряване на добър агрофон.

Свалете PDF