Царевица за зърно. ФАО 330.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ (Старт +)
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Високи, добре развити със здраво стъбло и много добре развит корен
Брой редове в кочан:16-18
Брой зърна в ред:38
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6600-7000
Поливно 7500-8200
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: 841
До физиологична зрялост: 1631

Препоръки

Подходящ за широко райониране при неполивни условия. Адаптиран към райони с харакерни умерени засушавания. Подходящ за райони и на полета с по-голяма надморска височина.

Препоръчват се почви с добро естествено плодородие и осигуряване на добър агрофон. Препоръчва се сеитба при достигнати 8 С на дълбочината на изсяване.

Свалете PDF