Царевица за зърно. ФАО 350.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ (Старт +)
  • ВИСОКА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • ВИСОКО ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • ВИСОКА ТОЛЕРАНТНОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Високи, добре развити със здраво стъбло и добре развит корен
Брой редове в кочан:16
Брой зърна в ред:32
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6000-6400
Поливно 7500-8200
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: –
До физиологична зрялост: –

Препоръки

Подходящ за широко райониране при неполивни условия. Адаптиран към райони с харакерни умерени засушавания. Подходящ за райони с по-голяма надморска височина.

Препоръчват се почви с добро естествено плодородие и осигуряване на добър агрофон.

Свалете PDF