Царевица за зърно. ФАО 190.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ (СТАРТ + хибрид)
  • ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • МНОГО ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ
  • ДОБЪР STAY GREEN ЕФЕКТ

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Високо и облистено растение, с добър обем и добре развит корен.
Брой редове в кочан:16
Брой зърна в ред:30
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6200-6600
Поливно 7500-7800
Необходима сума ефективни температури:До цъфтеж: 740
До физиологична зрялост: 1570

Препоръки

Подходящ за широко райониране при неполивни условия. Може да се отглежда като първа или втора култура в сеитбооборота. Подходящ за райони с по-голяма надморска височина.  

Може да намери приложение и като силажна царевица. Препоръчват се почви с добро естествено плодородие и осигуряване на добър агрофон.

Свалете PDF