Царевица за зърно. ФАО 170.

Технология за управление на риска от засушаване.

Биостимулант за подпомагане устойчивостта на растенията при евентуален стрес и скъсяване периода на реактивация на физиологичните процеси.

Предимства

  • ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
  • ОТЛИЧНА СТАБИЛНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО
  • ОТЛИЧНА ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЗАСУШАВАНЕ (Технолoгия HYDRANEO1)
  • ВИСОКА МАСА НА 1000 СЕМЕНА И ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
  • БЪРЗО ОТДАВАНЕ НА ВЛАГАТА
  • ДОБРА ТОЛЕРАНТНОСТ НА КОРЕНОВО ПОЛЯГАНЕ
  • ДОБЪР STAY GREEN ЕФЕКТ

¹HYDRANEO е комплексна и иновативна концепция за управление на риска от засушаване при царевицата. В основата й са залегнали хибриди, показали вискоа толерантност към стресови фактори и много ясно изразена способност за поддържане на стабилен добив при условнени климатични условия.

Технически характеристики

Растения:Високи растения със здрави стъбла и добра толерантност на полягане. Кочаните се залагат на средна височина, с полуотворени обвивни листа.
Брой редове в кочан:14-16
Брой зърна в ред:34
Гъстота на отглеждане:Неполивно 6200-6600
Поливно 7800-8500

Препоръки

Подходящ за широко райониране при неполивни условия. Продължителността на вегетацията му позволява отглеждането при по-голяма надморска височина. Подходящ за отглеждане и като втора култура в сеитбооборота.

Препоръчват се почви с добро естествено плодородие и осигуряване на добър агрофон. Хибридът може да бъде отглеждан и върху почви с лек механичен състав и в по-екстензивни условия..

Свалете PDF