Сорт пшеница с изразена стабилност в добива и отлични хлебопекарни качества

Предимства

 • ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
 • ОТЛИЧЕН ЗДРАВЕН ПРОФИЛ И УСТОЙЧИВОСТ НА ОСНОВНИ ЛИСТНИ БОЛЕСТИ ПО ПШЕНИЦАТА:
  • Паразитно полягане
  • Брашнеста мана
  • Жълта ръжда
  • Септориоза
 • ОТЛИЧНИ ХЛЕБОПЕКАРНИ КАЧЕСТВА: ВИСОК W-INDEX, ПРОТЕИН И ХЕКТОЛИТРОВО ТЕГЛО
 • ДОБРЕ ИЗРАЗЕН ВОСЪЧЕН НАЛЕП – ПРЕДИМСТВО НА ПОЛЕТА С УСЛОЖНЕНА ФИТОПАТОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА
 • ОТЛИЧНА ПРОДУКТИВНОСТ И СУХОУСТОЙЧИВОСТ, ОБУСЛАВЯЩА СТАБИЛНОСТТА НА СОРТА ПРИ ЗАСУШАВАНЕ
 • МНОГО ДОБРИ БИОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КЛАСА: ЕДЪР, С МНОГО ЗЪРНА

Основни характеристики:

Узряване:Средно ранно
Тип на класа:Осилест
Височина:70-80 см
Маса на 1000 семена:Средна
Група по качество:Силна пшеница
Братене:Висока продуктивна братимост

Препоръки за отглеждане:

Райониране:Подходящ за широко райониране
Препоръки за засяване:Не се препоръчват късни сеитби. Желателно е отглеждането на сорта при добър агрофон на  почви с добро естествено плодородие.
Сеитбена норма:550 к.с. на кв.метър
Свалете PDF