публикации

LG АРМАДА

LG АРМАДА

По-ефективно усвояване на азота. Пълен набор от стопански и агромически качества. Отлична толерантност на Склеротиния и Вертицилиум. Предимства 1На база мониторингови опити за развитие, проведени от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив и ЮРОФИНС България за периода 2020-2023г. Потенциал за добив: Отличен Потенциал за масло: 48-49% М1000: Висока Агрономически профил Първоначален старт преди зима: Отличен […]

март 25, 2024
LG АФРОДИТА

LG АФРОДИТА

Хибрид от новото поколение генетика на Лимагрейн. Отличава се с пълен набор от стопански и агрономически качества, както и бърз първоначален старт. Предимства: 1На база мониторингови опити за развитие, проведени от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив и ЮРОФИНС България за периода 2020-2023г. 2Официален доклад на институт Terres Inovia, France. Потенциал за добив: Отличен Потенциал […]

март 25, 2024
LG КРИПТО CL

LG КРИПТО CL

КЛИЪРФИЙЛД1 ХИБРИД ОТ ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ. ОТЛИЧЕН ПРОФИЛ СРЕЩУ ПАРАЗИТА СИНЯ КИТКА. МНОГО БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ ПРЕДИ ЗИМА. ПРЕДИМСТВА ¹The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2023 BASF. All Rights Reserved. 2На база мониторингови опити за развитие, проведени от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив и ЮРОФИНС България за периода 2021-2023г. […]

март 25, 2024
LG КАЛВИН CL

LG КАЛВИН CL

Клиърфийлд1 хибрид от последно поколение. Отличава се с пълен набор от стопански и агрономически качества. Предимства ¹The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2023 BASF. All Rights Reserved. Потенциал за добив: Отличен Потенциал за масло: 48% М1000: Висока АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ Първоначален старт преди зима: Отличен Зимоустойчивост: Много добра Толерантност на […]

март 25, 2024
LG АБИЛЕН

LG АБИЛЕН

Сортът комбинира много висок потенциал за добив, с добри хлебопекарни качества и стабилност в представянето при по-неблагоприятни условия. Предимства: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Узряване: Средно ранно (4-5 дни след Авеню) Тип на класа: Осилест Височина: 70-80 см Маса на 1000 семена: Висока Група по качество: Средна с повишена сила Коефициент на братене: Висок Препоръки за отглеждане Сеитбена […]

март 25, 2024
LG АВИРОН

LG АВИРОН

LG хибрид от ново поколение
с по-ефективно усвояване на азот (N-FLEX).

юни 24, 2022
LG КОНСТРУКТОР CL

LG КОНСТРУКТОР CL

Клиърфийлд хибрид от ново поколение с генетическа устойчивост на Жълта вироза

юни 23, 2022
LG АРХИТЕКТ

LG АРХИТЕКТ

Конвенционален хибрид рапица №1 в България по засети площи 2 поредни сезона (Kyntec Панел: 2020-2022)

юни 21, 2022
LG АМБАСАДОР

LG АМБАСАДОР

Първият LG хибрид от ново поколение с по-ефективно усвояване на азот Предимства ¹Официален опит за развитие, проведен от Limagrain Europe съвместно АУ Пловдив (под ръководството на проф. Т. Тонев) и ЮРОФИНС България. Мониторингът обхваща периода 2018-2023г. Препоръки за отглеждане Препоръчителна сеитбена норма: 45 – 50 к.с./ кв.м. Оптимална гъстота на посева: 35 растения/ кв.м. Райониране […]

юни 19, 2022