публикации

LG ЗЕБРА

LG ЗЕБРА

Предимства ¹По данни на Клефман/Kynetec за периода 2021-2022г. LG ЗЕБРА e най-предпочитан сорт фуражен ечемик в България (базови семена). Основни характеристики: Узряване: Средно ранно Тип на класа: 6 реден Височина: около 80 см Маса на 1000 семена: Висока Група по качество: Фуражен Братене: Висока продуктивна братимост Препоръки за отглеждане: Райониране: Подходящ за широко райониране Препоръки […]

май 13, 2022
РАФАЕЛА

РАФАЕЛА

Генетическа устойчивост на Жълто Ечемичено Вджуджаване Предимства Основни характеристики: Узряване: Средно ранно Тип на класа: 6 реден Височина: около 80-90 см Маса на 1000 семена: Много висока Група по качество: Фуражен Братене: Висока продуктивна братимост Препоръки за отглеждане: Райониране: Подходящ за широко райониране Препоръки за засяване: Не се препоръчва отглеждане на слаби почви с много […]

май 12, 2022