публикации

КАЗАНОВА

КАЗАНОВА

Пивоварен ечемик с изключителен здравен профил и добивен потенциал Предимства Основни характеристики: Узряване: Средно ранно Тип на класа: 2 реден Височина: около 80 см Маса на 1000 семена: Много висока Група по качество: Пивоварен Братене: Много висока продуктивна братимост Препоръки за отглеждане: Райониране: Подходящ за широко райониране Препоръки за засяване: Препоръчва се осигуряване на добър […]

май 10, 2022
LG ЯСАТИС

LG ЯСАТИС

Отлични качествени показатели. Стабилно представяне във всички условия. Предимства Основни характеристики: Узряване: Средно ранно Тип на класа: Осилест Височина: 60-70 см  Маса на 1000 семена: Висока Група по качество: – Братене: Много висок Препоръки за отглеждане: Райониране: Подходящ за широко райониране. Препоръки за засяване: Прекалено ранни сеитби не са препоръчителни с цел да се избегне […]

май 8, 2022