публикации

LG АРМАДА

LG АРМАДА

По-ефективно усвояване на азота. Пълен набор от стопански и агромически качества. Отлична толерантност на Склеротиния и Вертицилиум. Предимства 1На база мониторингови опити за развитие, проведени от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив и ЮРОФИНС България за периода 2020-2023г. Потенциал за добив: Отличен Потенциал за масло: 48-49% М1000: Висока Агрономически профил Първоначален старт преди зима: Отличен […]

март 25, 2024
LG АФРОДИТА

LG АФРОДИТА

Хибрид от новото поколение генетика на Лимагрейн. Отличава се с пълен набор от стопански и агрономически качества, както и бърз първоначален старт. Предимства: 1На база мониторингови опити за развитие, проведени от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив и ЮРОФИНС България за периода 2020-2023г. 2Официален доклад на институт Terres Inovia, France. Потенциал за добив: Отличен Потенциал […]

март 25, 2024
LG КРИПТО CL

LG КРИПТО CL

КЛИЪРФИЙЛД1 ХИБРИД ОТ ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ. ОТЛИЧЕН ПРОФИЛ СРЕЩУ ПАРАЗИТА СИНЯ КИТКА. МНОГО БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ ПРЕДИ ЗИМА. ПРЕДИМСТВА ¹The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2023 BASF. All Rights Reserved. 2На база мониторингови опити за развитие, проведени от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив и ЮРОФИНС България за периода 2021-2023г. […]

март 25, 2024
LG КАЛВИН CL

LG КАЛВИН CL

Клиърфийлд1 хибрид от последно поколение. Отличава се с пълен набор от стопански и агрономически качества. Предимства ¹The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2023 BASF. All Rights Reserved. Потенциал за добив: Отличен Потенциал за масло: 48% М1000: Висока АГРОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ Първоначален старт преди зима: Отличен Зимоустойчивост: Много добра Толерантност на […]

март 25, 2024
LHA62270/41 CLP HOV

LHA62270/41 CLP HOV

LHA62270/41 CLP HOV е най-новият високодобивен слънчогледов хибрид за масло, с най-висока генетическа защита от мана (вкл. раси 737 и 777).

септември 26, 2023
LG 50.639 SX

LG 50.639 SX

LG 50.639 SX е високодобивен слънчогледов хибрид за масло, с най-висока защита срещу паразита синя китка (раси A-G).

септември 26, 2023
LZM472/25 (LG 31.380)

LZM472/25 (LG 31.380)

Като представител на новата генетична линия на Лимагрейн, хибридът има много висока адаптивност в условията на югоизточна Европа и Дунавския регион (Danubia Genetics).

септември 25, 2023
LZM372/46 (LG 31.350)

LZM372/46 (LG 31.350)

Като представител на новата генетична линия на Лимагрейн, хибридът има много висока адаптивност в условията на югоизточна Европа и Дунавския регион (Danubia Genetics).

септември 25, 2023
WESLEY

WESLEY

WESLEY е ранен царевичен хибрид, с ФАО 190, за производство на зърно, особено в райони с по-голяма надморска височина.

септември 25, 2023