fbpx

Общи условия за участие в ЕСЕННО предложение РАПИЦА 2021


Направи своя избор на хибрид и доставчик навреме чрез новата платформа за онлайн поръчки на Лимагрейн
www.lgseeds.bg/order

 

I. Видове предложения Рапица 2021:

РАПИЦА
Купи минимум 10 торби LG рапица* и получи допълнително 1 торба или допълнителни 10% в торби за покупки от 10 до 200** торби рапица.
*Хибриди, участващи в промоционалното предложение:
LG Амбасадор, LG Архитект, LG Аспект, LG Анистън, LG Абсолют, LG Артемис, LG Конрад CL, CL Карлтън CL.
Предложението включва и семена рапица, третирани с ЛУМИПОЗА.
**Допълнителни торби не се изчисляват за закупени количества над 200 торби рапица.
Купи минимум 20 торби LG рапица* и получи допълнително 1 торба или допълнителни 5% в торби за покупки от 20 до 200** торби рапица.
*Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG Авирон.
Предложението включва и семена рапица, третирани с ЛУМИПОЗА.
**Допълнителни торби не се изчисляват за закупени количества над 200 торби рапица.
Забележка:
– При калкулация на допълнителните торби важи правилото за закръгляне към по-малкото цяло число,    например 2,9 допълнителни торби = 2 допълнителни торби.
– Отстъпката в натура се предоставя от вида на закупените хибриди до изчерпване на техните наличности.
В случай на невъзможност да се предостави отстъпка в натура от същия хибрид като закупения, допълнителните торби ще бъдат от друг продукт от същата култура.

II. Допълнителни условия:
Важи само за нов внос хибриди рапица, закупени през периода 01.07.2021 – 15.09.2021.
1. Срокове за участие в Есенно предложение Рапица от търговска кампания 2021:
– Срок за регистрация за участие впредложението: 16.08.2021 – 15.09.2021
– Срок за закупуване и изпращане на документи, удостоверяващи покупката на семена: 16.08.2021 – 24.09.2021
– Срок за получаване на допълнителни торби чрез дистрибутора: 16.08.2021 – 15.09.2021

III. Общи условия на промоцията:
1. Могат да вземат участие всички земеделски производители, които са закупили LG торби семена рапица в посочените по-горе срокове на Специално предложение Рапица 2021 на територията на Република България.
2. При закупуване на LG рапица земеделският производител има право да получи отстъпка в натура чрез дистрибуторската мрежа в страната*** под формата на допълнителен брой торби, изчислен като процент от броя закупени торби.
*** На сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg се намира списък на дистрибуторите, участващи в кампанията.
3. Няма ограничение в броя участия на един земеделски производител в промоцията, стига да са спазени условията за еднократна регистрация на минималното количество семена по отделните предложения. Едни и същи закупени торби рапица не могат да участват в повече от едно промоционално предложение.
4. Регистрация за участие в предложението става чрез попълване на Бланка за регистрация в Есенно предложение Рапица 2021 чрез някоя от следните възможности:
1) Чрез дистрибуторската мрежа в страната
2) Чрез екипа на Лимагрейн в България
3) Чрез платформа за поръчки www.lgseeds.bg/order
Срокът за подаване на Бланка за регистрация е в периода 16.08.2021 – 15.09.2021.
5. Покупката на посоченото в Бланката за регистрация количество семена се удостоверява чрез копие на данъчна фактура или протокол за предаване на семената от склада на дистрибутора /експедиционна или складова бележка/.
6. Допълнителни торби се получават след предоставяне на дистрибутора, от който са закупени количествата, на копие на документите посочени в т. 5 и срещу подписан от земеделския производител приемо-предавателен протокол за получени допълнителни торби.
7. Допълнителни торби могат да се получат единствено от дистрибутора в страната, от който са закупени хибридите и при условие, че същият участва в кампанията на Лимагрейн. Списъкът на тези дистрибутори е обявен на сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg.
8. Регистрация за участие в програмата може да се направи до 15.09.2021 или до по-ранното изчерпване на количествата торби, които земеделските производители могат да закупят от Есенно предложение Рапица 2021 на Лимагрейн, всеки земеделски производител се съгласява, че е:
9.1. Запознат и приема условията за участие в промоцията на Лимагрейн;
9.2. Запознат с Правилата за обработване на лични данни, налични на гърба на тази бланка;
9.3. Регистрацията в промоцията на Лимагрейн се валидира след цялостно попълване на полетата на бланката за регистрация.
10. При нужда от допълнителна информация за Есенно предложение Рапица 2021 може да се потърси контакт с регионалните представители на фирмата или Централния офис на Лимагрейн в София. Пълните условия на предложението можете да намерите на www.lgseeds.bg


Поръчай през новата платформа за онлайн поръчки на Лимагрейн.


Списък дистрибутори, обслужващи промоцията на Лимагрейн:

Агродимекс ООД, Агрозащита ООД, Агрохимикали ООД, Агрив-В ЕООД, АМС Агро ЕООД, АСМ ЕООД, Агростил ООД, Агрогард-С ООД, Агрокроп ВК ООД, Агроекип ООД, Аграрика ЕООД, Апогей ООД, Акорд ООД, Агрорич ЕООД, АСБО – Агро ООД, Булагро ООД, Балея ЕООД, БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД, ВМД Консулт ООД, Генерал Агрохимикали ООД, ЕКОГЕЯ ВГ ЕООД, Ескалибур ЕООД, ЕТ 999 – ИВАЙЛО АСЕНОВ, Инсекта ООД, МАРКТРЕЙД ООД, МиМ Агро ЕООД, СЕВАН ООД, Тера Еко-МС ООД, Тера 95 ООД, Теди ООД, Ф+С Агро ООД, Флора 62 ООД, Финмарк Комерсиал ЕООД, Пестицид ЕООД, Панацея ООД.