fbpx

Общи условия за участие в Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед 2020/2021


Направи своя избор на хибрид и доставчик навреме чрез новата платформа за онлайн поръчки на Лимагрейн
www.lgseeds.bg/order

 


 1. Видове предложения Царевица и Слънчоглед:

 

СЛЪНЧОГЛЕД

∙ Купи минимум 10 торби LG слънчоглед и получи допълнително 1 торба или допълнителни 10% в торби за покупки от 10 до 200* торби слънчоглед.

Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG 50.479 SX, LG 59.580 SX, LG 50.635 CLP, LG 50.455 CLP, LG 55.55 CLP, LG 55.42 CL, LG 54.63 CL

∙ Купи минимум 20 торби LG високоолеинов слънчоглед и получи допълнително 1 торба или допълнителни 5% в торби за покупки от 20 до 200* торби слънчоглед.

Хибриди, участващи в промоционалното предложение: LG 50.797 CLP HOV, LG 50.531 CLP HOV, LG 54.78, LG 50.510

*Допълнителните торби слънчоглед не се изчисляват за закупени количествата над 200 торби слънчоглед.

ЦАРЕВИЦА

∙ Купи мин. 20 торби LG царевица и получи допълнително 2 торби или допълнителни 10% в торби за покупки от 20 до 400* торби царевица.

Хибриди, участващи в промоцията: JAKLEEN, LG 31.250, LG 31.322, LG 31.330, LG 31.377, LG 31.388, LG 31.390, LG 31.415/ Invador, LG 31.455/ Lineade, LG 30.500

∙ Купи минимум 20 торби LG царевица и получи допълнително 1 торба или допълнително 5% в торби за покупки от 20 до 400 торби царевица. Хибриди, участващи в промоцията: LG 30.315, силажна царевица – LG 31.479 и LG 31.621

**Допълнителните торби царевица не се изчисляват за закупени количествата над 400 торби царевица.

Предложението включва семена царевица STARCOVER.

Забележка:

 • При калкулация на допълнителните торби важи правилото за закръгляне към по-малкото цяло число, например 2,9 допълнителни торби = 2 допълнителни торби.
 • Отстъпката в натура се предоставя от вида на закупените хибриди до изчерпване на техните наличности.
 • В случай на невъзможност да се предостави отстъпка в натура от същия хибрид като закупения, допълнителните торби ще бъдат от друг продукт от същата култура.

  Допълнителни условия:

Важи само за нов внос хибриди царевица и слънчоглед, закупени през периода 15.11.2020 – 31.03.2021.

1.Срокове за участие в Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед от търговска кампания 2020/2021:

Срок за регистрация за участие в предложението:                                                                                     06.01.2021 – 01.04.2021

Срок за закупуване и изпращане на документи, удостоверяващи покупката на семена:         06.01.2021 – 01.04.2021

Срок за получаване на допълнителни торби чрез дистрибутора:                                                        06.01.2021 – 01.04.2021

III. Общи условия на промоцията:

 1. Могат да вземат участие всички земеделски производители, които са закупили LG торби семена царевица и слънчоглед в посочените по-горе срокове на Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед 2020/2021на територията на Република България.
 2. При закупуване на LG царевица и слънчоглед земеделският производител има право да получи отстъпка в натура чрез дистрибуторската мрежа в страната**** под формата на допълнителен брой торби,изчислен като процент от броя закупени торби.

**** На сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg се намира списък на дистрибуторите и поддистрибуторите, участващи в кампанията.

 1. Няма ограничение в броя участия на един земеделски производител в промоцията, стига да са спазени условията за еднократна регистрация на минималното количество семена по отделните предложения.Едни и същи закупени торби царевица и слънчоглед не могат да участват в повече от едно промоционално предложение.
 2. Регистрация за участие в предложението става чрез попълване на Бланка за регистрация чрез някоя от следните възможности:
  4.1  Чрез дистрибуторската мрежа в страната
  4.2  Чрез екипа на Лимагрейн в България
  4.3  Чрез платформа за поръчки www.lgseeds.bg/order

Срокът за подаване на Бланка за регистрация е в периода 06.01.2021 – 01.04.2021.

 1. Покупката на посоченото в Бланката за регистрация количество семена се удостоверява чрез копие на протокол за предаване на семената от склада на дистрибутора /експедиционна или складова бележка/.
 2. Допълнителни торби се получават след предоставяне на дистрибутора, от който са закупени количествата, на копие на документите посочени в т. 5 и срещу подписан от земеделския производител и дистрибутора приемо-предавателен протокол за получени допълнителни торби.
 3. Допълнителни торби могат да се получат единствено от дистрибутора в страната, от който са закупени хибридите и при условие, че същият участва в кампанията на Лимагрейн. Списъкът на тези дистрибутори е обявен на сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg
 4. Регистрация за участие в програмата може да се направи до 01.04.2021 или до по-ранното изчерпване на количествата торби, които земеделските производители могат да закупят от търговската мрежа на Република България.
 5. С подписване на Бланка за регистрация в Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед 2020/2021 на Лимагрейн, всеки земеделски производител се съгласява, че е:

9.1.Запознат и приема условията за участие в промоцията на Лимагрейн;
9.2.Запознат с Правилата за обработване на лични данни, налични на гърба на тази бланка;
9.3.Регистрацията в промоцията на Лимагрейн се валидира след цялостно попълване на полетата на бланката за регистрация.

 1. При нужда от допълнителна информация за Пролетно предложение Царевица и Слънчоглед 2020/2021 може да се потърси контакт с регионалните представители на фирмата или офисите на Лимагрейн в страната. Пълните условия на предложението можете да намерите на www.lgseeds.bg

Поръчай през новата платформа за онлайн поръчки на Лимагрейн или изтегли бланка за регистрация.


Списък дистрибутори, обслужващи промоцията на Лимагрейн:

 

Агродимекс ООД, Агрозащита ООД, Агрохимикали ООД, Агрив-В ЕООД, АМС Агро ЕООД, АСМ ЕООД, АГгростил ООД, Агрогард-С ООД, Агрокроп ВК ООД, Агроекип ООД, Аграрика ЕООД, Апогей ООД, Акорд ООД, Булагро ООД, Генерал Агрохимикали ООД, ВМД Консулт ООД, МиМ Агро ЕООД, Тера Еко-МС ООД, Тера 95 ООД, Инсекта ООД, Ескалибур ЕООД, Теди ООД, Ф+С Агро ООД, Флора 62 ООД, Финмарк Комерсиал ЕООД, АСБО АГРО ООД, Пестицид ЕООД, Панацея ООД, ВМД Консулт ООД