fbpx

Общи условия за участие в Специално предложение Рапица 2020

 

I. Промоционално предложение рапица 2020:
РАПИЦА
Купи минимум 10 торби LG рапица и получи допълнително 1 торба или допълнителни 10%     в торби за покупки от 10 до 200* торби рапица.
*Допълнителни торби не се изчисляват за закупени количества над 200 торби рапица.
Забележка:
– При калкулация на допълнителните торби важи правилото за закръгляне към по-   малкото цяло число, например 2,9 допълнителни торби = 2 допълнителни торби.
– Отстъпката в натура се предоставя от вида на закупените хибриди до изчерпване на техните наличности.
В случай на невъзможност да се предостави отстъпка в натура от същия хибрид като закупения, допълнителните торби ще бъдат от друг продукт от същата култура.

II. Допълнителни условия:
Важи само за нов внос хибриди рапица, закупени през периода 01.07.2020 – 05.09.2020.

1. Хибриди, участващи в промоционалното предложение**:
LG Амбасадор, LG Архитект, LG Аспект, Арсенал, Артога, LG Анистън, LG Абсолют, LG Атракшън, LG Конрад, CL Карлтън CL, LG Кубус CL
** Предложението включва семена рапица, третирани с ЛУМИПОЗА.

2. Срокове за участие в Специално предложение Рапица от търговска кампания 2020:
Срок за регистрация за участие в предложението:…………………………………………………………………………………………11.05.2020 – 31.08.2020
Срок за закупуване и изпращане на документи, удостоверяващи покупката на семена:…………………………….. 01.07.2020 – 05.09.2020
Срок за получаване на допълнителни торби чрез дистрибутора:………………………………………………………………… 01.07.2020 – 05.09.2020

III. Общи условия на промоцията:
1. Могат да вземат участие всички земеделски производители, които са закупили LG торби семена рапица в посочените по-горе срокове на Специално предложение Рапица 2020 на територията на Република България.
2. При закупуване на LG рапица земеделският производител има право да получи отстъпка в натура чрез дистрибуторската мрежа в страната*** под формата на допълнителен брой торби, изчислен като процент от броя закупени торби.
*** На сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg се намира списък на дистрибуторите, участващи в кампанията.
3. Няма ограничение в броя участия на един земеделски производител в промоцията, стига да са спазени условията за еднократна регистрация на минималното количество семена по отделните предложения. Едни и същи закупени торби рапица не могат да участват в повече от едно промоционално предложение.
4. Регистрация за участие в предложението става чрез попълване на Бланка за регистрация в Специално предложение Рапица 2020 чрез някоя от следните възможности:
1) Чрез дистрибуторската мрежа в страната
2) Чрез екипа на Лимагрейн в България
Срокът за подаване на Бланка за регистрация е в периода 11.05.2020 – 15.07.2020.
5. Покупката на посоченото в Бланката за регистрация количество семена се удостоверява чрез копие на данъчна фактура или протокол за предаване на семената от склада на дистрибутора /експедиционна или складова бележка/.
6. Допълнителни торби се получават след предоставяне на дистрибутора, от който са закупени количествата, на копие на документите посочени в т. 5 и срещу подписан от земеделския производител приемо-предавателен протокол за получени допълнителни торби.
7. Допълнителни торби могат да се получат единствено от дистрибутора в страната, от който са закупени хибридите и при условие, че същият участва в кампанията на Лимагрейн. Списъкът на тези дистрибутори е обявен на сайта на Лимагрейн www.lgseeds.bg
8. Регистрация за участие в програмата може да се направи до 15.07.2020 или до по-ранното изчерпване на количествата торби, които земеделските производители могат да закупят от търговската мрежа на Република България.
9. С подписване на Бланка за регистрация в Специално предложение Рапица 2020 на Лимагрейн, всеки земеделски производител се съгласява, че е:
9.1. Запознат и приема условията за участие в промоцията на Лимагрейн;
9.2. Запознат с Правилата за обработване на лични данни, налични на гърба на тази бланка;
9.3. Регистрацията в промоцията на Лимагрейн се валидира след цялостно попълване на полетата на бланката за регистрация.
10. При нужда от допълнителна информация за Специално предложение Рапица 2020 може да се потърси контакт с регионалните представители на фирмата или Централния офис на Лимагрейн в София. Пълните условия на предложението можете да намерите на www.lgseeds.bg

Изтегли Бланка за регистрация в Специално предложение Рапица 2020 тук.