Хибриди, толерантни на хербицид Експрес™ СГ

Експрес™ СГ е търговска марка на корпорация FMC и нейните филиали. Използвайте продуктите за растителна защита отговорно и внимателно. Преди употреба, винаги четете етикета и спазвайте препоръките написани в него.