Clearfield® Plus хибриди

Clearfield® Plus хибридите са квалифицирани от БАСФ и Лимагрейн като толерантни към Clearfield® Plus хербициди за Clearfield® Plus слънчоглед. Всякаква употреба на други хербициди от Група Б, различни от Clearfield® Plus хербициди при Clearfield® Plus слънчоглед, е на Ваш риск и отговорност. БАСФ и Лимагрейн не поемат никаква отговорност, включително и за повреди по културата, които са в резултат от използването на други хербициди от Група Б, различни от Clearfield Plus хербициди при Clearfield® Plus слънчоглед.

БАСФ Растителна Защита България за Clearfield® Plus